Witamy na stronie Stacji Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Dzięki unikatowej w skali Europy lokalizacji na koronie wydmy, w odległości kilkunastu metrów od linii wody, stacja stwarza możliwości prowadzenia badań dotyczących przenikania się trzech najważniejszych sfer Ziemi: litosfery, hydrosfery i atmosfery.
Nasza placówka jest bazą do prowadzenia ćwiczeń terenowych uzupełniających i wzbogacających ofertę dydaktyczną Wydziału Nauk o Ziemi.
Stacja Morska Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzi szeroko pojętą edukację ekologiczną, szczególnie związaną ze strefą brzegową, skierowaną zarówno do młodzieży szkolnej, studentów jak i turystów odwiedzających Międzyzdroje.
Mające na uwadze powyższe aspekty naszej działalności serdecznie zapraszamy do współpracy.

Kierownik Stacji Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

dr Tomasz Olechwir