Koło naukowe „Horyzont”

Studenckie Koło Naukowe „Horyzont”, działające przy Stacji Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w Międzyzdrojach.

 

Wraz z uruchomieniem Stacji Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego (SMUS) Międzyzdrojach w roku 2012, pojawiła się grupa studentów- wolontariuszy wywodzących się z Wydziału Nauk Ziemi, chętnych do działań związanych z rozpoczęciem jej działalności. Pierwszym zadaniem było przygotowanie uroczystego otwarcia jednostki w dniu 13 czerwca 2012 roku. Z tego zadania studenci wywiązali się znakomicie stąd kierownik stacji zaproponował utworzenie koła naukowego. Swoje ramy organizacyjne koło naukowe osiągnęło rok później. w maju 2013 roku został zatwierdzony status koła oraz pierwszy skład, który wyglądał następująco: Karolina Beker (przewodnicząca), Kamil Wadziński (zastępca przewodniczącego), Ewa Górecka (sekretarz), Krzysztof Agaciński (skarbnik), Rafał Augusewicz, Michał Chlebowski, Marta Krzywda, Magdalena Kuleta, Daria Marianowska, Tomasz Pasek, Paulina Rakowska.
Pierwszą aktywnością usankcjonowanego koła naukowego była organizacja pikniku naukowego w dniach 23–25.05.2013 na terenie Stacji Morskiej US, polegająca na przeprowadzeniu konkursów edukacyjnych i warsztatów naukowych. Konkurs „Giganci z przeszłości”, skierowany był do najmłodszych uczestników pikniku, natomiast „Zawieszone w toni i czy czające na dnie” – to warsztaty praktyczne na temat mikroorganizmów morskich, połączone z praktyczną prezentacją i możliwością obejrzenia mikroorganizmów przy pomocy aparatury naukowej. W organizacji warsztatów wzięli udział wszyscy członkowie koła. Same warsztaty skierowane były do wszystkich zainteresowanych – tak, mieszkańców, jak i turystów, przebywających w Międzyzdrojach i okolicach, i były połączone z promocją oferty naukowej oraz edukacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego i Wydziału Nauk o Ziemi.
Przed wakacjami do koła dołączyły kolejne osoby- studenci geografii rodzimego wydziału: Natalia Berlińska, Przemysław Klaczkowski, Agnieszka Dyś, Paulina Turczyk.
W lipcu 2013 roku zostały zorganizowany konkurs na najlepszą rzeźbę z piasku pt.: „Piaskowe potwory z głębin” na plaży w Międzyzdrojach w ramach cyklu działań edukacyjnych „Gdzie woda i wiatr kształtują świat”. Tematem przewodnim konkursu, były organizmy Bałtyku. Autorzy trzech najładniejszych piaskowych rzeźb zostali nagrodzeni drobnymi upominkami promocyjnymi Uniwersytetu Szczecińskiego oraz spółki GAZ-SYSTEM S.A.
Kolejnym działaniem podjętym przez Studenckie Koło Naukowe była pomoc w organizacji strefy ekologicznej na targach rolnych „Agro Pomerania” (06–08.09.2013). Poprzez przygotowanie stanowisko edukacyjne w którym prezentowane były mikro- i makroorganizmy strefy przydennej oraz pokazywane skały i piaski z różnych części świata, członkowie koła przybliżyli tematy morskie mieszkańców południowej części województwa Zachodniopomorskiego.
Członkowie studenckiego koła naukowego „Horyzont” mieli okazję poszerzyć swoje wiadomości na temat odnawialnych źródeł energii dzięki aktywnym udziale w warsztatach „Demokracja Energetyczna” w dniu 28.11.2013. Głównymi organizatorami spotkania była Fundacja Przestrzenie Dialogu, Zielony Instytut oraz Fundacja im. Róży Luksemburg – Przedstawicielstwo w Polsce. Spotkanie miało miejsce w Międzyzdrojach, w Stacji Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Skierowane było do lokalnych polityków, edukatorów, reprezentantów nauki, biznesu i administracji publicznej, jak i do każdego zainteresowanego tym tematem mieszkańca. Celem spotkania było przybliżenie możliwości, jakie płyną z transformacji energetycznej. Zostały zaprezentowane: praktyczna strona energetyki opartej o źródła odnawialne, nowe formy własności energii oraz propozycje działań służących tworzeniu zielonych miejsc pracy.
Rok 2014 rozpoczął się hucznie poprzez aktywny udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy (13.01.2014) , Stoisko przygotowane przesz SMUS i członków koła naukowego ściągnęło wielu odwiedzających, co dało wyraz w ilości gotówki znajdującej się w puszkach. Na początku roku zmienił sie także zarząd koła, przewodniczącą została Ewa Górecka, zastępcą przewodniczącego Natalia Berlińska, natomiast sekretarzem Magdalena Kucharska. Nowymi członkami zostali Justyna Cybulska i Adrian Kryk.
Kolejnym wydarzeniami mobilizującym członków koła była Majówka Europejska na Błoniach (01.05.2014) oraz Jarmark Jakubowy w Szczecinie (24-27.07.2014). Stanowiska edukacyjne w przygotowanej z tych okazji eko-strefie prezentowało makroorganizmy strefy przydennej oraz skały i piaski z różnych części świata.
Półmetek wakacji 2014 roku przyniósł ze sobą kolejną edycję konkursu „Piaskowe potwory z głębin” na plaży w Międzyzdrojach w ramach cyklu edukacyjnego „Gdzie woda i wiatr kształtują świat” (15.08.2014). W konkursie wzięły udział całe rodziny. Autorzy pięciu najładniejszych piaskowych rzeźb zostali nagrodzeni.
Początek roku szkolnego był okazją do aktywnego wzięcia udziału w pikniku rodzinnym organizowanym przez władze miasta Międzyzdroje (06.09.2014). Na stoisku SMUS można było wziąć udział w konkursie wiedzy o morzu oraz pomalować twarz w morskie symbole.
W październiku 2014 nastąpiła zmiana w zarządzie koła, Przewodniczącą została Magdalena Kucharska.
W dniu 11 stycznia 2015 roku członkowie Koła Naukowego „HORYZONT” wzięli udział w akcji WOŚP, która odbyła się w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach. Studenci umilali czas zainteresowanym m.in. konkursami o morzu oraz rozpoznawaniem morskich okazów.
7 marca członkowie koła wyjechali do Lublina na I Ogólnopolską Konferencję Studencko- Doktorancką „Geograficzne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki:, gdzie Magdalena Kucharska wygłosiła referat pt: „Eratyki jako jeden z elementów geoturystyki okolic Międzyzdrojów.”
25 kwietnia 2015 z inicjatywy Stacji Morskiej w Międzyzdrojach odbył się Dzień Ziemi, w którym aktywny udział brali członkowie koła. W programie przewidziano: akcję „Kwiat za grat” czyli wymianę elektroodpadów za symbolicznego kwiatka, grę miejską „Trzy żywioły”, odbywającą się na obszarze całego miasta, wykład dr. Tomasza Olechwira: „Z energią zmieńmy źródła”, a także występ zaprzyjaźnionego podróżnika dr Piotra Medyny wraz z synem Arturem, który przedstawił prezentację pod tytułem: „Sen na Jawie, czyli wspomnienia rodziny wędrującej po południowej Azji.”
Dzień Wiatru (13.06.2015) był ostatnim wydarzeniem przed wakacjami w którym aktywnie brali udział członkowie SKN Studenci należący do koła zaprezentowali skąd się bierze wiatr co powoduje i jak możemy go wykorzystać.
Poza działalnością edukacyjną i promocyjną, studenci prowadzą regularne obserwacje, badania i pomiary, szczególnie w trakcie występowania zjawisk ekstremalnych w strefie brzegowej.